Chủ đầu tư: HT Pearl
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang triển khai
Số Block:2 Số tầng:35
Quy mô:8,729 m2 Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:1058 Ngày hoàn thành:Quý 3/2023
Chủ đầu tư: HT Pearl
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang triển khai
Số Block:2
Số tầng:35
Quy mô:8,729 m2
Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:1058
Ngày hoàn thành:Quý 3/2023
2