Chủ đầu tư: Tập Đoàn Bcons
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1 Số tầng:26
Quy mô:3.788 m2 Mật độ xây dựng:44,29%
Số căn hộ:522 Ngày hoàn thành:Quý 1 năm 2026
Chủ đầu tư: Tập Đoàn Bcons
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1
Số tầng:26
Quy mô:3.788 m2
Mật độ xây dựng:44,29%
Số căn hộ:522
Ngày hoàn thành:Quý 1 năm 2026
2