Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:9 Số tầng:38
Quy mô:99.174,5m2 Mật độ xây dựng:29.5%
Số căn hộ:3.748 Ngày hoàn thành:Quý IV/2020
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:9
Số tầng:38
Quy mô:99.174,5m2
Mật độ xây dựng:29.5%
Số căn hộ:3.748
Ngày hoàn thành:Quý IV/2020
2