Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Biệt thự Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:8 Số tầng:40
Quy mô:112,585m2 Mật độ xây dựng:23.6%
Số căn hộ:4000 Ngày hoàn thành:
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:8
Số tầng:40
Quy mô:112,585m2
Mật độ xây dựng:23.6%
Số căn hộ:4000
Ngày hoàn thành:
2