Chủ đầu tư: Tecco Miền Nam
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang triển khai
Số Block:2 Số tầng:30
Quy mô:6690 m2 Mật độ xây dựng:29%
Số căn hộ:659 Ngày hoàn thành:Quý 4 năm 2025
Chủ đầu tư: Tecco Miền Nam
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang triển khai
Số Block:2
Số tầng:30
Quy mô:6690 m2
Mật độ xây dựng:29%
Số căn hộ:659
Ngày hoàn thành:Quý 4 năm 2025
2