Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao nhà
Số Block:5 Số tầng:20
Quy mô:1.8ha Mật độ xây dựng:37%
Số căn hộ:1.310 Ngày hoàn thành:Quý 2/2021
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao nhà
Số Block:5
Số tầng:20
Quy mô:1.8ha
Mật độ xây dựng:37%
Số căn hộ:1.310
Ngày hoàn thành:Quý 2/2021
2