Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao nhà
Số Block:4 Số tầng:22
Quy mô:2.7 ha Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:1570 Ngày hoàn thành:07/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao nhà
Số Block:4
Số tầng:22
Quy mô:2.7 ha
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:1570
Ngày hoàn thành:07/2020
2